Databeskyttelsesrådgivning

som en service…

DPO på abonnement

For mange virksomheder er GDPR-compliance en helt ny disciplin, som kræver opbygningen af nye kompetencer indenfor databeskyttelsesområdet. Det kan være både vanskeligt og bekosteligt at opbygge – og ikke mindst at fastholde og udvikle -denne kompetence internt.

Databeskyttelsesforordningen lægger op til, at virksomheder kan anskaffe databeskyttelsesrådgivning mv. som en service fra en ekstern samarbejdspartner.

Pdhub har siden 2016 leveret databeskyttelsesrådgivning til danske virksomheder på servicevilkår. Vores service består af en rådgivningsdel, og en tilsynsdel.

Rådgivningsdelen omfatter bl.a. rådgivning om virksomhedens grundlæggende styring af GDPR, rådgivning om GDPR i forbindelse med nye forretningsinitiativer, og rådgivning i forbindelse med sikkerhedsbrud. Rådgivningsdelen omfatter også en tilkaldevagt, der er tilgængelig 24/7/365.

Tilsynsdelen omfatter et eller flere årlige tilsynsbesøg, der afsluttes med en skriftlig afrapportering.

kontrakt_mockup