PDHubs

GDPR Compliance Score (GCS®)

GDPR i ét tal

Mange virksomheder brugte rigtig mange ressourcer på arbejdet med GDPR frem mod 25. maj 2018, hvor den nye databeskyttelseslovgivning trådte i kraft. Alligevel oplever mange virksomheder, at arbejdet med GDPR compliance ikke for alvor er blevet en integreret del af den daglige drift.

Pdhub har udviklet en indikator, der måler hvor gode I har været til fået indarbejdet GDPR-compliance som en fast driftsdisciplin i jeres virksomhed. Indikatoren måler virksomhedens aktuelle arbejde med GDPR-compliance op i mod en referencemodel, som Pdhub har udviklet.

Indikatoren vurderer arbejdet med GDPR-compliance i din virksomhed på 75 dimensioner fordelt på 6 hovedområder.

Indikatoren er et mål for den risiko, der knytter sig til virksomhedens aktuelle compliance-niveau, og kan aggregeres så niveauet kan udtrykke i ét risikotal.

I kan også benchmarke jeres aktuelle compliance med andre virksomheder, som har gennemført en GCS®-analyse.