GDPR-dokumentation

En integreret del af virksomhedens almindelige forretningsdokumentation.

Drop regnearkene

Databeskyttelsesforordningens stiller mange krav til den dataansvarlige, og den dataansvarlige skal kunne indsamle og vedligeholde relativt meget information for at kunne dokumentere, at man efterlever kravene.

Mange virksomheder har brugt store ressourcer på at opbygge denne GDPR-dokumentation, men finder det vanskeligt at få dokumentationen til at leve i det daglige arbejde.

Det er en banal, men alligevel afgørende erkendelse, at en persondatabehandling ikke er en proces i sig selv, men en egenskab ved de forretningsaktiviteter, som virksomheden udfører i det daglige arbejde.

Al god GDPR-dokumentation står og falder derfor med, hvor god virksomheden i det hele taget er til at dokumentere sine forretningsaktiviteter. Pdhub anvender et grafisk modelleringssprog (Archimate®), som benyttes indenfor Enterprise Archictecture, til at dokumentere virksomhedens forretningsprocesser, og sammenhængen mellem processerne, og de applikationer, der står for behandlingen af personoplysninger.

Pdhub har udviklet en sammenhængende dokumentationsmodel, der for hver persondatabehandling fastholder dokumentationen af alle Databeskyttelseslovgivningens krav i én sammenhængende modeltegning.

På den måde bliver GDPR-dokumentationen ikke et særligt dokumentationsområde, men en integreret del af virksomhedens almindelige dokumentation. Det er vigtig forudsætningen for, at dokumentation bliver vedligeholdt.

Du kan også lade Pdhub stå for vedligeholdelsesarbejdet. Kontakt os for at høre nærmere.