Sæt strøm til dine

GDPR-processer

Robotterne kommer

De personoplysninger, som din virksomhed behandler, er ikke virksomhedens ejendom. I har dem blot til låns fra de personer, som oplysningerne vedrører.

Databeskyttelsesforordningen giver disse personer en række fundamentale rettigheder i forhold til de behandlede persondata, fx retten til at få indsigt i de konkrete behandlinger, retten til at få oplysninger slettet eller ajourført og retten til at få data kopieret og overført til en 3. part. Behandlingen skal også leve op til nogle generelle principper for god behandlingsskik. Fx skal oplysningerne slettes, når der ikke længere er brug for dem.

Da behandlingen af personoplysninger ofte sker i mange IT-systemer, på forskellige platforme, og hos mange forskellige databehandlere er det ofte en ret tung, manuel proces at håndtere henvendelser fra de registrerede, og at få slettet data, når opbevaringsperioden er udløbet. Der er stor risiko for fejl.

Pdhub bruger avanceret automatiseringssoftware (Robotics Process Automation – RPA) til at standardisere og effektivere sagsbehandlingen i forbindelse med henvendelser fra de registrerede, og til at gennemføre ”sletninger på tid”.

Når virksomhedens proces og IT-landskab er kortlagt ved hjælp af Pdhub’s unikke GDPR-dokumentationsmodel fastlægges RPA workflows, der fx aktiveres, når en af virksomhedens kunder henvender sig med en anmodning om indsigt, eller når opbevaringsperioden for en gruppe af personoplysninger er udløbet. I sager, der vedrører anmodninger om indsigt og portering af data sørger løsningen for at fremsende de ønskede oplysningers til rekvirentens e-boks.

Med Pdhub’s automatiseringsløsning får du løst dine GDPR-opgaver effektivt og ensartet uden involvering af medarbejdere, så du kan bruge dine ressourcer på at udvikle din forretning.