GDPR blog

Vi går bag om om afgørelser og domme fra de europæiske datatilsynsmyndigheder for at identificere de grundlæggende fejl i styringen af virksomhedens GDPR-compliance, som er den egentlige årsag til de mere konkrete, konstaterede mangler, fx at virksomheden ikke har udarbejdet en risikovurdering eller en databehandleraftale. Vores ambition er at rådgive virksomheder om, hvordan de systematisk kan komme i ledelsesmæssig kontrol med persondataområdet.

EU-domstolen træffer afgørelse i Schrems 2
Myndighedsafgørelser Ny vejledning fra EDPB

Max Schrems har gjort det igen – EU-domstolen kender Privacy-shield-ordningen ugyldig

EU-domstolen træffer afgørelse i Schrems 2
Myndighedsafgørelser News & Events

Nye afgørelser fra Datatilsynet fortsætter hidtidig praksis – milde sanktioner for overtrædelse af GDPR

Biometri-og-GDPR
News & Events

Nyt værktøj til kriminalitetsbekæmpelse eller afslutningen på borgernes anonymitet i det offentlige rum? – EDPB melder ud om Clearview Ai

GDPR-og-COVID-19
News & Events Ny vejledning fra EDPB

Kan man indføre begrænsninger i de registreredes rettigheder med henvisning til COVID-19? – EDPB udsender erklæring om brugen af art. 23 i GDPR

Location-tracking og GDPR
News & Events

Big brother er her….. Og du har selv inviteret ham indenfor! Læs om GDPR og GPS tracking.

PDHUB-GDPR-DATABESKYTTELSE
Myndighedsafgørelser

Surprise – sikkerheden skal være på plads inden behandlingen af personoplysninger påbegyndes!

Cookies og GDPR
Ny vejledning fra EDPB

”Mr. Gorbatjov – tear down these cookie-walls” – opdateret vejledning fra EDPB om samtykker

Nye initiativer-risikovurdering
Quick Tips Risikovurdering

Datatilsynets standard for Databehandleraftaler – fastlæggelse af krav til behandlingssikkerheden

GDPR-og-COVID-19
News & Events

Sporings-app’s: Hvem stoler du mest på – staten eller dine medborgere?

GDPR-og-COVID-19
News & Events Ny vejledning fra EDPB

Ny vejledning fra EDPB om brugen af sporingsapp’s i forbindelse med COVID-19